contbg

NORDIC FLEX KONCEPTET

Med en flex leasing aftale via Nordic Flex sikres kunden en lavere afskrivning på køretøjet end ved traditionel ejerskab, hvor hele registreringsafgiften skal betales ved købet af køretøjet.

Ved flex leasing betales kun en procentdel af den fulde registreringsafgift per måned køretøjet skal være indregistreret i Danmark.

Det betyder i praksis, at i stedet for at betale f.eks. 1 million kroner i afgift på et køretøj, så betaler man kun en procentdel af afgiften per måned i den periode leasingkontrakten løber.

Det betyder også, at man f.eks. kan vælge at køre cabriolet om sommeren og firhjulstrækker om vinteren, ligesom at motorcykler og autocampere er meget lukrative at flex lease, da de ofte kun benyttes i sommerhalvåret, derved opnås en stor besparelse i afskrevet afgift på leasing kontra fuld afgift.


Periodisk registreringsafgift:

Den månedlige flex afgift fastsættes af SKAT ud fra den beregnede fulde registreringsafgift for det specifikke køretøj ved leasingkontraktens indgåelse.

  • For køretøjer, der er 0 til 3 måneder gamle, betales 2% af den beregnede afgift per påbegyndt måned.
  • For køretøjer, der er fra 3 til 36 måneder gamle, betales 1% af den beregnede afgift per påbegyndt måned.
  • For køretøjer, der er over 36 måneder gamle, betales 0,5% af den beregnede afgift per påbegyndt måned.

Derudover betales en forrentning af den udstående afgift til SKAT, der justeres to gange årligt – henholdsvis den 1/1 og den 1/7.

Har du spørgsmål eller vil have en beregning på leasing af et køretøj så kontakt os endelig.

Se vores lille infovideo
“så nemt er det”

Afskrivning og likviditet

En yderligere fordel ved en flex leasing aftale er, at køretøjet efter leasingaftalens udløb kan sælges uden afgift, og at man derfor i praksis har hele verden som markedsplads og ikke nødvendigvis kun det danske bilmarked.

Med andre ord – større køberklientel og lavere afskrivning.


Forlængelse eller nytegning

Kunden har mulighed for at forlænge eller nytegne en flex leasing aftale, der blot skal orienteres NORDIC FLEX senest 14 dage inden kontraktudløb.

En forlængelse medfører, at den eksisterende tidligere fastsatte afgift forlænges for en ny periode, og hvor der betales det samme i afgift per måned som i den foregående periode.

En nytegning medfører en ny vurdering af køretøjet, hvor SKAT fastsætter registreringsafgiften ud fra køretøjets aktuelle handelsværdi på det nye pågældende tidspunkt.

Det betyder et lavere nyt udgangspunkt for registreringsafgiften og deraf lavere ydelse for den nye periode, men hvor man så afskriver den flex afgift, der er betalt for den foregående periode.

Som bruger af køretøjet, sørger du selv for betaling af brændstof, forsikring, service, vedligeholdelse og den grønne afgift på bilen, der naturligvis leveres med almindelige danske nummerplader – medmindre andet er aftalt.

proceduren

Lovgivningen

Ved lov nr. 1342 af 19. december 2008 er der foretaget ændring og udvidelse af bestemmelserne om forholdsmæssig registreringsafgift i Registreringsafgiftslovens § 3b således at danske virksomheder også er omfattet af loven og kan tilbyde flex leasing til danske personer og firmaer.

Loven indeholder bl.a. disse elementer: Regler for leasingkøretøjer er ændret således, at der alene betales registreringsafgift af den tid, køretøjet kører i Danmark.

Herudover indføres en ordning, hvorved afgiften af registreringspligtige motorkøretøjer, der indregistreres af en udenlandsk eller dansk leasingvirksomhed, og hvor der er tale om tidsbegrænset leasing til personer eller virksomheder bosiddende i Danmark, beregnes og betales på grundlag af leasingperiodens varighed.

SKAT kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kun betales for den tidsbegrænsede leasingperiode, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet eller i Danmark, og køretøjet i en tidsbegrænset periode leases til en person, der er bosiddende her i landet i henhold til en skriftlig aftale.

Det er en betingelse, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem leasingvirksomheden og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet.

Ansøgningen skal afgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter ordningen.

Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på leasingvirksomheden og leasingtager samt lejebeløbet.

Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

Registreringspligten, og afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i Danmark af en herboende.

Der skal være tale om en tidsbegrænset leasing til personer eller virksomheder, der er bosiddende i Danmark.

Alle biler bliver indregistreret på danske nummerplader.

Der skal betales vægtafgift og grøn ejerafgift mv. efter gældende regler.

Link til komplet oversigt over loven:

Se mere her

Share This